Cʜᴀ ʟàᴍ ᴘʜụ ʜồ,ᴍẹ ʟàᴍ ɴôɴɢ ɴᴜôɪ 5 ᴀɴʜ ᴇᴍ Ăɴ ʜọᴄ ᴄùɴɢ Đỗ ᴛʀườɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ, Ǫᴜâɴ Sự: ‘Cʜỉ ᴄầɴ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ʜᴀᴍ ʜọᴄ, ʙố ᴍẹ ᴠấᴛ ᴠả Đế

Cʜᴀ ʟàᴍ ᴘʜụ ʜồ,ᴍẹ ʟàᴍ ɴôɴɢ ɴᴜôɪ 5 ᴀɴʜ ᴇᴍ ăɴ ʜọᴄ ᴄùɴɢ đỗ ᴛʀườɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ǫᴜâɴ sự: ‘Cʜỉ ᴄầɴ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ʜᴀᴍ ʜọᴄ, ʙố ᴍẹ ᴠấᴛ ᴠả đếɴ ᴍấʏ ᴄũɴɢ ᴛʜấʏ ᴍãɴ ɴɢᴜʏệɴ’ Hᴏàɴ ᴄảɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ʙố ᴍẹ ǫᴜᴀɴʜ ɴăᴍ ...