Con học lớp 3 là ba lần đóng tiền mua tivi mới

Tôi không hiểu chiếc tivi cũ đã đi đâu mất mà cứ mỗi đầu năm học mới là hội phụ huynh lại vận động tiền mua một chiếc tivi mới. Con tôi n...